శ్రీ పరమహంస యోగానంద రాసిన వారి ఆత్మ కథే ‘ ఒక యోగి ఆత్మ కథ.’యోగి జీవితం,

Sri Paramahansa Yogananda
OKA YOGI ATMAKATHA – Autobiography of a yogi
http://www.ziddu.com/download/2098711/OkaYogiAtmaKathaPart1.rar.html
http://www.ziddu.com/download/2098724/OkaYogiAtmaKathaPart2.rar.html
http://www.ziddu.com/download/2098754/OkaYogiAtmaKathaPart3.rar.html

ఒక యోగి ఆత్మ కథ – ప్రథమభాగం

Oka Yogi Atma Katha Part1http://www.scribd.com/embeds/36687812/content?start_page=1&view_mode=list

ఒక యోగి ఆత్మ కథ – ద్వితీయభాగం

Oka Yogi Atma Katha Part2http://www.scribd.com/embeds/36688313/content?start_page=1&view_mode=list

ఒక యోగి ఆత్మ కథ -తృతీయభాగం

Oka Yogi Atma Katha Part3http://www.scribd.com/embeds/36688065/content?start_page=1&view_mode=list

Advertisements

About ambatisreedhar

Developer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s